انواع طرح های پژوهشی

انجام انواع طرح های پژوهشی

پروژه های تحقیقاتی خود را در کلیه امور مربوط به صنعت توریسم و در کلیه سطوح (فردی، سازمانی و دانشگاهی)، می توانید به ما بسپارید. کادر مجرب و با تجربه آستیاژ، امور تحقیقاتی شما را در اسرع وقت به انجام رسانده و راه حل های مناسب را در اختیار شما قرار خواهد داد. ضمن اینکه همکاران آستیاژ می توانند در روند انجام پروژه های حل های مناسب را در اختیار شما قرار خواهد داد. ضمن اینکه همکاران آستیاژ می توانند در روند انجام پروژه های تحقیقاتی در کنار شما، مشاور و یاریگری باشند.

۲۲۳۰۶۴۹۹ / ۸۸۴۶۷۵۵۴ – ۹۸۲۱+

 info@astiajtourism.com – astiajtourism@gmail.com 

 اوایل گلبرگ غربی/ و بزرگراه رسالت (مسیر غرب) نرسیده به خروجی بزرگراه صیاد شیرازی

تهران- صندوق پستی : ۱۹۹-۱۶۳۳۵

AstiajTourism@