تماس با ما

تلفن/ پیامگیر: ۲۲۳۰۶۴۹۹/۸۸۴۶۷۵۵۴ – ۹۸۲۱+
دورنگار (ایمیل) / info@astiajtourism.com astiajtourism@gmail.com
آدرس دفاتر: اوایل گلبرگ غربی/ و بزرگراه رسالت (مسیر غرب) نرسیده به خروجی بزرگراه صیاد شیرازی
آدرس پستی: تهران- صندوق پستی : ۱۹۹-۱۶۳۳۵
کانال تلگرام : Astiaj Tourism@

شبکه های اجتماعی

ما را دنبال کنید

2جهت درج ادرس

۲۲۳۰۶۴۹۹ / ۸۸۴۶۷۵۵۴ – ۹۸۲۱+

 info@astiajtourism.com – astiajtourism@gmail.com 

 اوایل گلبرگ غربی/ و بزرگراه رسالت (مسیر غرب) نرسیده به خروجی بزرگراه صیاد شیرازی

تهران- صندوق پستی : ۱۹۹-۱۶۳۳۵

AstiajTourism@