خدمات مشاوره


ارائه خدمات مشاوره ای مرتبط با توریسم
ما برای متقاضیاتی که هدفشان فعالیت و رشد در حوزه توریسم می باشد و همچنین نیاز به راه حل های مختلف در تقابل با مشکلات و مسائلی که با آن مواجه هستند، را دارند، خدمات مشاوره ای ارائه می دهیم. این نوع خدمات در همکاری با افراد، مدیران، مسئولین و سازمان ها در خصوص ارتقاء سطح کارایی حوزه های مرتبط در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر انجام می پذیرد. مراجعه و یا مشاوره حضوری، با هماهنگی قبلی انجام می شود. بنابراین جهت مراجعه و یا درخواست مشاوره حضوری، موارد از طریق دور نگار ( ایمیل ) و یا از طریق تماس تلفنی، هماهنگ می شود.

۲۲۳۰۶۴۹۹ / ۸۸۴۶۷۵۵۴ – ۹۸۲۱+

 info@astiajtourism.com – astiajtourism@gmail.com 

 اوایل گلبرگ غربی/ و بزرگراه رسالت (مسیر غرب) نرسیده به خروجی بزرگراه صیاد شیرازی

تهران- صندوق پستی : ۱۹۹-۱۶۳۳۵

AstiajTourism@