بازاریابی توریسم

بازاریابی فرایندی مدیریتی و تخصصی است که نیاز های مشتریان را شناسایی،پیش بینی و تامین نموده بطوریکه متضمن کارایی و سود اوری فعالیت های حوزه توریسم باشد. این موسسه بااستفاده از متخصصین بازاریابی توریسم و دارا بودن آرشیوی کامل، در سطح ملی و بین المللی، از اطلاعات مورد نیاز فعالیت های بازاریابی، محصولات وکالاهای تبلیغاتی، امادگی ارائه خدمات ذیل رادرکلیه امور بازاریابی و تبلیغات داراست:
• بازاریابی و معرفی بازارها ، جوامع و مقاصد هدف
• انتخاب مناسب ترین روش های لازم در ارتباط با بازاریابی و تبلیغات
• انتخاب کالا های اطلاع رسانی و تبلیغاتی در زمینه های مرتبط
• ارائه خدمات روابط عمومی برای حفظ مشتریان موجود و جذب مشتریان بالقوه
• برگزاری کارگاه های آمورشی
• بررسی، شناسایی و معرفی سمینارهای تخصصی و نمایشگاه های وابسته

 88467554 – 9821+

 info@astiajtourism.com – astiajtourism@gmail.com 

 اوایل گلبرگ غربی

تهران- صندوق پستی : 199-16335

AstiajTourism@