خانه

موسسه تحقیقات و مشاوره توریسم آستیاژ، در سال 1380 خورشیدی به ثبت رسیده و از نخستین موسسات مشاوره ای در زمینه فعالیت های مرتبط با صنعت توریسم (ایرانگردی- جهانگردی) در ایران بشمار می رود. عمده ترین فعالیت های این موسسه ارائه خدمات مشاوره ای، پژوهشی و اجرایی در زمینه های مرتبط با صنعت توریسم است. اگر چنانچه تصمیم دارید در این حوزه، فعالیتی را آغاز و یا فعالیت قبلی خود را گسترش و ارتقاء ببخشید و یا با چالش هایی در این حوزه مواجه هستید، مراجعه و مشاوره با ما به شما توصیه می شود. خدمات آستیاژ طبق درخواست، بصورت حضوری و غیر حضوری، ارائه می شود.

درباره ما
پروژه های انجام شده / در دست انجام
خدمات ما
مشاوره
انواع طرح و برنامه ریزی در حوزه توریسم
تدوین و انجام طرح های اجرایی
بازاریابی توریسم
انواع طرح های پژوهشی
انواع نیاز سنجی و نظرسنجی
طراحی و برنامه ریزی انواع تور
انواع اطلاع رسانی سیاحتی
همیاری در برگزاری کنفرانس ها و همایش
برنامه ریزی آموزشی و برگزاری کارگاه ها ودوره ها
راهنمایی نگارش و تدوین مقالات،کتب و پایان نامه در حوزه توریسم
English

 88467554 – 9821+

 info@astiajtourism.com – astiajtourism@gmail.com 

 اوایل گلبرگ غربی

تهران- صندوق پستی : 199-16335

AstiajTourism@