تدوین و انجام طرح های اجرایی

کار اجرایی

چنانچه هم اکنون دارای فعالیتی در حوزه توریسم هستید و یا تمایل دارید فعالیت جدیدی را شروع نمایید، ولی در اجرا با چالش هایی روبرو هستید، مشاوره با ما یاری رسان شما خواهد بود.

 88467554 – 9821+

 info@astiajtourism.com – astiajtourism@gmail.com 

 اوایل گلبرگ غربی

تهران- صندوق پستی : 199-16335

AstiajTourism@