تماس با ما

تلفن/ پیامگیر: 88467554 – 9821+
دورنگار (ایمیل) / info@astiajtourism.com/ astiajtourism@gmail.com
آدرس دفتر: اوایل گلبرگ غربی 
آدرس پستی: تهران- صندوق پستی : 199-16335
کانال تلگرام : Astiaj Tourism

2جهت درج ادرس

 88467554 – 9821+

 info@astiajtourism.com – astiajtourism@gmail.com 

 اوایل گلبرگ غربی

تهران- صندوق پستی : 199-16335

AstiajTourism@