خدمات ما

موسسه تحقیقات و مشاوره توریسم آستیاژ، با بهره گیری از همکاری کارشناسان و متخصصین مجرب و کارآزموده، با ارائه خدمات تخصصی، تلاش می کند تا نقش موثری در توسعه صنعت توریسم میهن عزیزمان ایران در زمینه های ذیل ایفاء نماید:

 • ارائه خدمات مشاوره ای مرتبط با توریسم 
 • انواع طرح و برنامه ریزی در حوزه توریسم 
 • تدوین و انجام طرح های اجرایی 
 • بازاریابی توریسم 
 • انواع طرح های پژوهشی 
 • انواع نیاز سنجی و نظرسنجی 
 • طراحی و برنامه ریزی انواع تور 
 • انواع اطلاع رسانی سیاحتی 
 • همکاری در برگزاری کنفرانس ها و همایش ها ی تخصصی
 • برنامه ریزی آموزشی و برگزاری کارگاه ها ودوره های مرتبط 
 • راهنمایی نگارش و تدوین مقالات،کتب و پایان نامه در حوزه توریسم

 88467554 – 9821+

 info@astiajtourism.com – astiajtourism@gmail.com 

 اوایل گلبرگ غربی

تهران- صندوق پستی : 199-16335

AstiajTourism@