راهنمایی نگارش و تدوین مقالات،کتب و پایان نامه در حوزه توریسم

مقاله گزارشی است که محقق از یافته های علمی و نتایج اقدامات پژوهشی خود برای استفاده سایر پژوهشگران، متخصصان و علاقه مندان به دست می دهد. روش نگارش مقالات علمی پژوهشی، مستلزم شرایطی است و محققان و نویسندگان باید با شیوه تدوین مقالات علمی به فارسی و انگلیسی وارسال ان برای نشر، بخوبی آشنا باشند، تا بتوانند با استفاده از روش های علمی و با سهولت، نتایج تحقیقات و مطالعات خود را به صورت مقاله ای ارزشمند در اختیار اندیشمندان و علاقه مندان قرار دهند. مابه شما در نحوه نگارش و چاپ مقالات علمی، کمک خواهیم نمود .

پژوهش، نگارش و ترجمه کتب(دانشگاهی و غیر دانشگاهی) درحوزه توریسم هم نیازمند بهره مندی از نظرمتخصصان در ارزیابی و ویرایش علمی است. بنابراین در زمینه تدوین پروپوزال کتاب و یا ویرایش علمی متن، همکاران ما می توانند یاریگر شما باشند.

انجام بهینه پایان نامه های تحصیلات تکمیلی مرتبط با حوزه توریسم، نیازمند بهره مندی از مشاوره واستفاده از علم و تجربه متخصصین و دانش آموخته گان در این حوزه است. ما می توانیم در مسیر تدوین و انجام پایان نامه های مقاطع تحصیلات تکمیلی بعنوان “راهنما” و “مشاور”، یاریگر دانشجویان شاغل به تحصیل داخل و خارج از کشور، در رشته های مرتبط باشیم .

یکی از روش های ارتباطی موثر در هرحوزه ای، بویژه در حوزه توریسم گزارش نویسی است. در این گزارش ها نتایج بررسی ها، تحقیق ها، اقدامات اجرایی، میزان پیشرفت اجرایی برنامه ها و طرح ها، ثمره فعالیت ها و بازتاب های آن ها، و هر پدیده ای که در محدوده فعالیت توریسم روی دهد منعکس می گردد. در نگارش، بازنویسی و نهایی سازی گزارشات خود می توانید از ما کمک بگیرید.

88467554 – 9821+

 info@astiajtourism.com – astiajtourism@gmail.com 

 اوایل گلبرگ غربی

تهران- صندوق پستی : 199-16335

AstiajTourism@