طراحی و برنامه ریزی انواع تور

یافتن ایده هایی جدید، جذاب و خلاق، طراحی و برنامه ریزی انواع تور با نظر و سلیقه متقاضیان ( آژانسهای خدمات مسافرتی، افراد حقیقی و حقوقی ) یکی از خدمات موسسه آستیاژ است و در خصوص نحوه اجرا و معرفی مجریان مورد وثوق نیز مشاوره لازم، ارائه خواهد شد.

88467554 – 9821+

 info@astiajtourism.com – astiajtourism@gmail.com 

 اوایل گلبرگ غربی

تهران- صندوق پستی : 199-16335

AstiajTourism@